17 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Situació a l'any 2005


L'any 2005, el govern de la Generalitat i les diferents forces polítiques catalanes, basant-se en l'informe d'organització territorial de Catalunya de l'any 2000, van proposar el nou mapa de Catalunya dividit en vegueries que havia de ser aprovat a Madrid mitjançant una llei orgànica.
Una de les condicions imposades en primer terme per Madrid era que la suma dels territoris de les vegueries conicidís amb la divisió provincial espanyola, i la vegueria representés una subdivisió de la provincia.

Aquest mapa definitiu, que estava basat d'entrada en la divisió comarcal de 1987, encara permetia variacions a les comarques i municipis, així com capitalitats de vegueria compartides, que encara no eran definides.

Les comarques fixades al 1987, quedaven agrupades en 7 vegueries.