18 de Juliol de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Pel nostre territori - Rutes

Visita al conjunt fortificat de Gelida

Text: Associació d'Amics del Castell de Gelida.El castell de Gelida que, situat damunt d'un monticle rocós, limita a dreta i esquerra amb dos penya-segats amb coves prehistòriques. La predisposició allargada del castell és fruit de l'estretor del sòl en el qual s'assenta.
 


Recinte fortificat de GelidaEs tenen referències ja en el 945. En 1108, en el castell de Gelida fou parada la incursió almoràvit que va arrasar tot el Penedès i va destruir el castell d'Olèrdola. Les estructures més antigues daten dels segles IX-XI, però les edificacions són el resultat d'obres realitzades al llarg d'un miler d'anys.

La primera família feudal que es va instaurà van ser els Cervelló i la màxima prosperitat va arribar amb Berenguer Bertran. Des del segle XVI ha sofert una constant degradació, que arriba fins al nostre segle. En 1968 va passar a propietat municipal i l'Associació d'Amics del Castell és qui cuida la protecció des de 1965 .

 

 
Església de Sant Pere   Entrada al recinteDisposa d'un centre d'interpretació amb servei de visites guiades i d'una exposició permanent sobre la història del castell.

Mereix un esment especial l'església de Sant Pere del Castell, església prerromànica, ampliada en el segle XII, profundament transformada en el segle XVII. El seu campanar es va acabar de construir en 1796. Actualment gaudeix d'una il·luminació monumental.