23 de Juny de 2024   
  Inici          902 909 676 - 934 126 621        turisme@vegueries.com                            

Proposta de l'any 2.000

Al febrer de l'any 2000, alguns diputats van reclamar al govern de la Generalitat un nou inici del procés de regionalització i el reconeixement de l'Ebre, després d'una visita pels Terres de l'Ebre.

Després d'un acord entre totes les forces polítiques es va elaborar un informe que es va presentar al gener de 2001, conegut com l'Informe Roca.

L'Informe sobre la revisió de l'organització territorial de Catalunya recupera el concepte de vegueria, argumentant la preferència d'aquest concepte i no el de regió, ja que aquesta última expressió pot presentar confusió per la diferent utilització que té en l'àmbit autonòmic general i l'ús que es fa en l'entorn de les polítiques de l'Unió Europea.

L'Informe s'elabora aplicant els criteris de: simplificació de les estructures administratives, atenció a les diverses situacions territorials, el respecte a l'autonomia local i la mínima incidència en el règim electoral general.

L'Informe també presenta algunes modificacions en l'actual divisió municipal i comarcal, proposant la divisió del territori de Catalunya en 6 vegueries, una sotsvegueria i 47 comarques amb possible ampliació a 49.Proposta de l'Informe Roca per a l'Organització Territorial de Catalunya. Any 2000.